STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNING

Passa på att utbilda er personal. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.


Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stödet och satsningen pågår fram tills 2023 med start 1 januari 2021. Stödet administreras av AFA Försäkring och ansökningar görs via dem, pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.


Målsättningen är att fler privata företag inom näringslivet ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom arbetsmiljö. Arbetsgivarna kan få stöd för ett flertal arbetsmiljöutbildningar. Det kan vara allt från fysisk arbetsmiljö som exempelvis kemiska arbetsmiljörisker till psykosocial arbetsmiljö, samverkan, krishantering eller hot och våld.


AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på AFA Försäkrings hemsida.


Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.


Läs mer om stödet på AFA Försäkrings hemsida.


Vanliga frågor och svar om stödet hittar ni här.